Kontakta oss/Bli medlem >>
För barnen

 

 

 

<< Tillbaka      
 

Rospiggen Nr 77/2017
Finns att köpa i museibutiken.
  INNEHÅLL  
  Fartyget och fyren
En poetisk betraktelse av Understens fyr.

 
Stig Elenius
  Understens fyr lyser med sitt sken över årsboken
Inledning med översikt av årsbokens innehåll.
 
Svante Lövgren
  Understens "nya" fyr har lyst över havet i 100 år
Om föreningens jubileumsarrangemang vid Understen på den internationella fyrdagen i augusti 2016.
 
Lars Nylén
  Fyren - en ljusbringande säkerhetssymbol
En historik om fyrning från det att man tände eldar för att vägleda fartyg.
 
Hasse Fredriksson
  Understens fyr på gränsen mellan Södra Kvarken och Ålands hav
Författaren berättar om sin uppväxt på Understen och hur hon senare i livet blev fyrmästare vid fyren, den enda kvinnliga i Sverige.
 
Marianne Brus
  Understens fyr sedd från insidan
En beskrivning i text och bild av fyrens inre konstruktion och funktion. Något som få har sett.
 
Dan Thunman
  Understen - en viktig vaktpost under kalla kriget
En artikel om fyrens strategiska betydelse under två världskrig och som viktigt stöd vid Tullverkets kamp mot smuggling.
 
Staffan Kvarnström
  Operation Barbarossa och fartygstrafiken vid Roslagskusten 1941
Författaren berättar om hur tyska fartyg med omfattande trupp- och vapentransporter tilläts passera på svenskt vatten.
 
Björn Lindström
    M/S Ningpo mötte krigets fasor i Singapore och Hongkong
En dramatisk berättelse om hur styrman Paul Ingvar Lindqvist från Herräng och två andra befäl blev mördade i Hongkong, sedan fartyget M/S Ningpo sänkts där efter en minsprängning.
 
Lars Nylén
    Erik Wiktorins sjöfartsminnen från senare delen av 1800-talet
En sammanställning av Erik Wiktorins minnen från hans ungdom och en berättelse om skonerten Maria Charlottas förlisning vid Gillöga skärgård 1890.
 
Rolf Schillén
    När briggen Ernst förliste vid Grisslehamn 1873
Författaren skriver om sin farfarsfar Per Modin, som var med när briggen Ernst förliste utanför Kvarnsand 1873.
 
Lisbeth Modin
    Vintersjöfart - ett vågspel, del 2
Författaren återkommer med del två av artikeln om isbrytning runt de svenska kusterna, inte minst i Ålands hav.
 
Claes-Göran Dahl
    Skärgårdssnickaren Hjalmar Andersson på Fjällbo
En berättelse om hur möbelsnickaren Hjalmar Andersson och hans hustru Elsa kom från Småland till Fjällbo på Väddö 1909 och hur de levde där fram till 1960-talet.
 
Sören Hjalmarsson
    Storredaren och rådmannen Mathias Lundqvist från Östhammar
En artikel om Mathias Lundqvist från Östhammar. Han var storredare, handlare och rådman.
 
Karl-Fredrik Ingemarsson
    Från fiskare till bogserbåtsskeppare
Nils Jonasson berättar om sitt händelserika liv. Hur han började fiska som 14-åring och senare i livet blev framgångsrik bogserbåtsskeppare. 
 
Eva Jansson
    Gösta Söderman på Söderöra
Rickard Grandin skriver om sitt besök hos Gösta Söderman innan han tragiskt försvann under sin sista fisketur. 
 
Rickard Grandin
    Singöjullen Ingeborg räddad i sista stund
Håkan Lundén har följt renoveringen av Singöjullen Ingeborg, som blev sjöklar till Postrodden 2016.
 
Håkan Lundén
    Postrodden 2016
En rapport från den 43:e Postrodden över Ålands hav. Med resultat och pristagare i de olika klasserna.
 
Lars Nylén
    Föreningen
En redovisning av vad som har hänt i föreningen under 2016.
Lars Nylén

 

 
 Copyright 2022 Roslagens Sjöfartsminnesförening    Logga in