ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 2018

Rospiggen Nr 78/2018
Finns att köpa i Museibutiken.

Väddö kanal

Hildur Söderberg-Andersson

Föreningen fyller 80 år och ger ut sin 78:e årsbok

Svante Lövgren

Roslagens Sjöfartsminnesförening 80 år

Lars Nylén

Elmstas utveckling från by till samhälle

Carina Bäckström, Sture Götesson, Arne Johansson, Sven Lundwall, Lars Nylén

Två möbelsnickare kom cyklande till Elmsta från Sala

Eva Jansson

Blenda - en båt med två liv

Håkan Lundén

Fartygstrafiken på Roslagskusten januari - juli krigsåret 1942

Björn Lindström

Mina första år på världshaven

* Eva-Lisa Åhman

Spillersboda år 1796

Ti Söderberg-Leino

Somrarna på Ersholmen

Marianne Brus

Med oceanångare uppför Amazonas

Lars Nylén

Ålfisket förr och nu längs Väddökusten

Ola Leife

Mare Balticum 1944

Henn Avasalu

Ove Allansson var en mångsidig sjölivsskildrare

Hasse Fredriksson

Postrodden 2017

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


* Årets pristagare av "Dagny och Carl Botvidssons Författarstipendium".

Varje år väljs en stipendiat ut från årets årsbok. Priset har delats ut sedan 1997.

> Se Utdelade utmärkelser!© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022