ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Medlemsbrev

ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Medlemsbrev

Medlemsbrev september 2020
Av: Lars Nylén //MA. Datum: 2023-01-26 01:55:28 - 965 läsare.
Ärade medlem! 

 Då har vi kommit in i september månad. Sommarsäsongen är därmed till ända. 

 Coronapandemin har naturligtvis präglat vår verksamhet liksom hela världen. För vår del innebar det att alla evenemang ställdes in: Sista April, Nationaldags-firande, Postrodden och Beckbyxans Dag. Sjöfartsmuseet öppnade först på midsommardagen, dvs tre veckor senare än vanligt. Under våren ställde alla som bokat gruppbesök in sina besök och i övrigt har det varit endast enstaka grupper på besök. Ångslupen Elmsta kom igång med veckoslutsturer i slutet av juni och tog som regel endast halvt antal passagerare, i syfte att hålla rekommenderade avstånd ombord. 

 Flera ljusglimtar kan noteras i virusskuggan. Museet tog emot drygt 1 400 besökare och det har skett med iakttagande av pandemirekommendationerna. Det ser vi ändå som positivt, när evenemang och gruppresor uteblivit. Som vanligt har vi fått ta emot många uppskattande ord om museet. Det går fortsatt att boka besök på 0176-50259. 

 Ångslupen har nästan kört in sina egna kostnader. På Internationella fyrdagen den 15 augusti kunde vi samla ett antal särskilt inbjudna för att, som tidigare planerat, fira att Svartklubbens fyr nu fyllt 200 år. Det uppmärksammades av Norrtelje tidning och Tidningen Skärgården. 

 I stället för inställda evenemang har vi gjort inspelningar som lagts ut på vår hemsida av likande evenemang. De finns att beskåda på www.sjofartsmuseet.se under rubriken ”Filmregister”. 

 Under sommaren har vi arbetat vidare för att installera solceller och därigenom bli och minska våra årliga driftkostnader. I juni gjordes ett medlemsupprop och bidrag. Det är fantastiskt roligt och uppmuntrande för oss i styrelsen att konstatera ett fantastiskt stöd från föreningens medlemmar. Mycket stort och varmt tack! 

Vi står nu, sen i mars, i kö för också det statliga solcellsstödet och hoppas på besked från länsstyrelsen innan årets slut. Det bör innebära att vi tack vare all medlemmars insatser har stora chanser att ha installationen klar under detta år. 

 Nu pågår arbetet med att sammanställa och redigera Rospiggen 2021 som ska komma i brevlådan i början av december. Så får vi hoppas att 2021 blir ett något mer normalt år. 

 Lars Nylén 
 Ordförande
Alla medlemsbrev:

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022