ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Skeppargården

Föreningens logga

ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Skeppargården


Roslagens Sjöfartsmuseum - Skeppargården
Bild: Skeppargården.
Här på Skeppargårdens plats låg tidigare ett något större hus som, innan museet kom till Kaplansbacken, användes som komministerbostad. Den siste prästen som bodde här var en av Roslagens Sjöfartsminnesförenings tillskyndare, komministern Ernfrid Ljungwe. Den ursprungliga byggnaden kom sen att eldhärjas 20:e januari 1942.

År 1947 donerade Sjökapten Eliord Ericsson den gamla domargården från 1850-talet i Malmberga, Häverö, som monteras ner och flyttas till Kaplansbacken. Den nya museibyggnaden invigdes den 8 augusti.

Skeppargården idag, den gamla domargården som ersatte den av eld härjade komministerbostaden, är inredd på roslagsvis, så som ett lite förmögnare skepparhem från 1870 - 1890-talet kunde se ut.

På Skeppargården kan en besökare med förundran betrakta hur kvinnorna vaggade sina barn förr i världen, hur redaren begrundar sin bokföring, samt mycket annat från det vardagliga livet för de som stannade hemma.

I hallen, direkt till vänster, finns även en pekskärm där man kan läsa om Älmstas historia, "Elmstas utveckling från by till samhälle". (Se Rospiggen 2018).

Glöm alltså inte att besöka även Skeppargården när du är på Roslagens Sjöfartsmuseum!

Skeppargårdens tak utbytt.

Sedan ett par år tillbaka har taket på Skeppargården varit i behov av reparation. Taktegel har ramlat ner och utgjort en fara för besökare.

Men, nu har det blivit ändring på detta. Efter påsk startades arbetet med att reparera taket och det blev klart runt den 10 juni.

Takreparationen kunde genomföras tack vara ett gott penningbidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, landsbygdsprogrammet 2014-2020. Projektstödet har beviljats av Länsstyrelsen i Stockholms län.

"Genomförda aktiviteter 2022, klicka här!".


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022