POSTRODDEN

 

Information

POSTRODDEN

 

Information


2023-06-17 Postrodden över Ålands hav 2023.

Postrodden 2023

 

Den 49:e Postrodden över Ålands hav äger rum lördagen den 17 juni med start i Storby, Eckerö.

 

Läs mer vid Info Postrodd 2023!

Start av Postrodden över Ålands hav.
Tid: 10.00 (lokal tid)
Plats: Startlinjen utgörs av en linje utmärkt med två flaggförsedda bojar utanför Sandviken.
Målgång av Postrodden över Ålands hav.
Tid: Cirka 12.30-13.30. (lokal tid)
Överfarten tar ca 3½ - 6 timmar för de snabbaste, mycket beroende av vädret.
Plats: Mållinjen i Grisslehamn utgörs av en linje utmärkt med två orangeröda bojar vid färjefästet och dessa ska passeras vid målgången.
För mer information, Telefon: +46 176 502 59. E-post: info@sjofartsmuseet.se
Lyssna på Inger af Massum!
Med åror och segel över Ålands hav.

Postrodden är en årlig tävling till minne av Väddö- och Eckeröböndernas månghundraåriga skyldighet att föra post och passagerare över Ålands hav.

Tävlingens syfte är att värna om allmogebåtskulturen och att befrämja sportsmannaanda och sjövett.


Att ro och segla en allmogebåt över Ålands hav med riktig post ombord är något helt unikt, till och med exotiskt och utan motsvarighet i världen. Ålands hav kan vara riskfyllt vid busväder och nedsatt sikt. På start- och målplatserna är postrodden en folkfest. Till sjöss krävs ett gott sjömanskap och säkerhetstänkande från varje deltagares sida.
Klicka för större bild!
Postrodden går normalt lördagen före midsommar varje år. Vart annat år med start i Grisslehamn och vart annat år med start på Eckerö. Den moderna Postrodden har rotts varje år sedan 1974. För årets rodd se vidare under fliken kalendarium.

Vill Du ha en kortare sammanfattning av tidigare roddar, från år 2007 till idag, kan du gå in på genomförda aktiviteter.
Några av våra YouTube filmer med Postrodden över Ålands hav.
Elmsta vid återinvigning av ångbåtsbryggan i Ortalalund.
Elmsta & Helmi vid gästbryggan.
Sammanfattning från två första åren 2017-2018.
Elmsta - Första turen 2019
Roslagens Sjöfartsminnesförening på YouTube

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022