ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Föremål i museet - Flaskskepp

ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Föremål i museet - Flaskskepp


Nr. 45: Archibald Russel, byggd 1905 i Glasgow.
Vår unika flaskskeppsutställning.

Under sommaren 2024 iordningställdes den permanenta utställningen på Roslagens Sjöfartsmuseum med flaskskepp av Göran Forss. Samlingen innehåller flaskskepp från framförallt seglelfartsepoken.

Bland skeppen finns segelfartyg som annars aldrig skulle ha blivit representerade i vårt museum. Det är en unik samling flaskskepp av synnerligen hög kvalité. Här finns också modeller i flaskor som visar på bredden och fyndigheten hos mästerbyggaren Göran.

De är sammantaget resultatet av en enorm och närmast legendarisk kulturhistorisk gärning som vi därmed fått till oss och har att förvalta. Ingen annanstans finns en motsvarande samling.

I samband med nationaldagsfirandet kunde vi låta Göran avtäcka den nya montern. Han var mycket nöjd med utställningen.
Del av flaskskeppsutställning
Del av utställning.
Två engelska kuttrar i Londondimma.
Nr. 70: Engelska kuttrar i Londondimma.
Görans första flaska som kom att blir till fyrsiffrigt.
Nr. 25: Första flaskan, 1976. Tvåmaskskonare.
Ålandsbarken Moshulu. Det som kom att bli Görans sista flaskskepp. Ej fördigställd.
Nr. 38: Sista (stora) flaskan. Ej färdigställd, förlorad finmotorik. 4m barken Moshulu.

Mästerbyggaren Göran Forss.
Mästerbyggaren Göran Forss.
Från invigningen av flaskskeppsutställning, nationaldagen 2024.
Göran vid invigning av utställning, Nationaldagen 2024.

Göran Forss

(Ur Rospiggen 2025).

 

Göran Forss, f. 1935 och bosatt i Tyresö, är förmodligen Europas främste flaskskeppsbyggare och en av de bästa i hela världen.

 

Under 42 år, fram till pensioneringen 1999, var Göran Forss modellbyggare och modellkonservator vid Statens Sjöhistoriska museum i Stockholm. Där var han bland annat ansvarig för bygget av modellen regalskeppet Vasa i storleken 1:10, ett arbete som tog 12.000 mantimmar och stod klart till invigningen av Vasamuseet 1990.

---

 

Som 21-åring fick han en lärlingsplats som modellbyggare på Sjöhistoriska museet i Stockholm och där blev han kvar. Där ägnade han en stor tid åt att bygga en detaljerad modell av jagaren HMS Halland i skala 1:50. Det modellbygget tog cirka 10.000 timmar och pågick periodvis under 38 år. Den kunde färdigställas av Göran först efter pensioneringen hemma i hans bostad.

---

 

Under åren har det blivit fartygsmodeller av alla slag och antalet flaskskepp har nått fyrsiffriga belopp, allt från pyttesmå sandkilar från Roslagen till seglande engelska slagskepp i jätteflaskor.

---

 

Sedan år 1992 har Göran medverkat vid Sjöfartsminnesföreningens årliga sommarevenemang - Beckbyxans Dag i juli månad. Han har då förevisat flaskskepp som han byggt och den teknik han utvecklat och förfinat under årens lopp. Sommaren 2023 medverkade Göran för 30:e gången. Han har givetvis även bistått Sjöfartminnesföreningen under årens lopp med att renovera och laga fartygsmodeller i vårt museum.

 

 

Se filmer på Youtube:

 

1. Göran Forss - En modellkonservator och flaskskeppsbyggare. (37 min).

 

2. Invigning av Flaskskeppsmonter. (9 min).


Se mer i Rospiggen:


Rospiggen 2025, Skepp i flaskor - mästerbyggaren Göran Forss. Av Lars Nylén.


Lista över flaskskeppen i utställningen.
(Kan ha tillkommit några efter att detta skrevs)

1. Slup från Roslagen.

2. Vedjakten 'Vega'.

3. Ljungströmmare.

4. Segelbåt 'Acona' SWE 15.

5. Norlin 34, S 5491.

6. 'Soya 3'.

7. M/S 'Astri' Red AB Disa.

8. Salens T/S 'Ballade'.

9. Ångfartyget 'Transit Nr 2'.

10. 'Comfortina 32'. S15.

11. Barkskeppet 'Sigyn'. Byggd i Göteborg 1887.

12. Skonertskeppet 'Florida'.

13. Bogserbåten 'Brita'. Byggd i Lundby 1917.

14. Skonaren 'Armas'.

15. Galeasen 'Anna Möller'. 1906.

16. Ålandsgaleasen ur boken 'Segel genom sekler'.

17. Fritidsseglare, 283.

18. Trålaren 'Tösen'.

19. 'Salmi' Björkö-Arholma.

20. 'Lagaren'.

21. M/S 'Thai, Johnson Line.

22. Galeasen 'Anna Möller'.

23. Vedskutan 'Mina'.

24. Skonaren 'Linea'.

25. 2 mast skonare. Görans första flaskskuta 1976.

26. Skonaren 'Idog'.

27. Skonaren 'Ester'. Byggd 1895 i Sjötorp.

28. 2 mastade skonaren 'Constantia'. Byggd Marstal 1918.

29. 'Thomas W. Lawson', sjumastad skonare. Förliste 1907.

30. 'Marité'. Byggd 1921-23.

31. Skonaren 'Linea, Gamleby.

32. 'Josefina' av Stäket. Byggd 1840.

33. Skridskoseglare, Mikael Branth.

34. Klyvarskutan 'Blenda', Ljusterö & Sandkilen 'Mian', Väddö.

35. Två engelska Ketchar BM27 & DH3.

36. Vedjakten 'Greta-Linnea' & Sandkilen 'Adina'.

37. Klyvarskutan 'Karolina', omkring 1900, Söderöra.

38. Ålandsbarken 'Moshulu'. Aldrig placerad i flaska.

39. Sandkilen 'Davida', Åkersberga.

40. Vedjakt 'Roslagen' & Sandkilen 'Gunhild' från Roslagen.

41. Vänergaleas.

42. Sandkilen 'Gunhild'.

43. Åländska sumpar, två riggtyper.
44. Engelsk kutter, 2 mastad.
45. 'Archibald Russel'. Byggd i Glasgow 1905.
46. Resesumpen 'Jehu', Åland.
47. 'Vega' från Sibbo.
48. Engelsk kutter. Byggd i Brixham i början av 1900-talet.
49. 'Lord Nelson'. 2 mastad engelsk kutter.
50. Rysk Galär 1719. Till utställningen "Rysshärjningarna" i Båthuset.
51. Ubåt i periskåpläge.
52. Två engelska kuttrar.
53. Nordlandsbåt.
54. Sandkil Roslagen med jolle.
55. Galeasen 'Isvåg'.
56. Vedjakten 'Adala' & Sandkilen 'Adina'.
57. Galeas förlig vind.
58. Tvåmastskonaren 'Ann Magrethe'.
59. 'Sir William.
60. Skärbåt från Roslagen.
61. Skonaren 'Selma'.
62. Bramsegelskonerten 'Nathalia'. Byggd i Marstal 1903.
63. Sandkil Roslagen.
64. 3 mastskonaren 'Iris'. Byggd i Pukavik 1908.
65. Sandkilen 'Tyra'. Byggd i Alsvassen 1907.
66. Bramsegelskonaren 'Elisabet'. Byggd i Norge 1891.
67. 3 mastskonaren 'Dagny' av Djupekås.
68. Engelsk kutter BM27. Byggd i Brixham 1896.
69. Brixham ketchen 'Deodar' 1996 Stockholm.
70. Två engelska kuttrar i Londondimma.
71. Lastbil Scania. 36 delar.
72. Skärbåten 'Cindrella'.
73. Lotsbåt 714 i delar.
74. Fullriggaren 'Cutty Sark'. Byggd i Dumberton 1861.
75. Briggen 'Gerda'. Byggd i Gävle 1868.
76. Skonertskeppet 'Hoppet av Länna'. Byggd i Gävle 1878.
77. 4 mastbarken 'Beatrice'. Byggd i Greenock 1881.
78. Marstal jakt.
79. Beskrivning av uppbyggnad av flaskskepp.
80. Optimistjolle 'Knatten'. S.2772 Stockholm.
81. Sandkil Roslagen.
82. Norsk jakt.
83. Kon-Tiki. För barn att bygga.
84. Ålandsbarken Moshulus stora tomma flaska.

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022