ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Föremål i museet - Amalia "Studsboskeppet"

ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Föremål i museet - Amalia "Studsboskeppet"


J. A. Westerlind av H. Lindberg
J. A. Westerlind med Amalia.
Modellen Amalia "Studsboskeppet"

Modellen byggdes på 1940-talet av J. A. Westerlind som var ledamot av Sjöfartsminnesföreningens första styrelse. Skänktes av Arne Martinsson år 2014 till Roslagens Sjöfartsminnesförening och finns nu att beskåda i Segelsalen på Roslagens Sjöfartsmuseum.

J. A. Westerlind.
(Ur Rospiggen 1944)

Kyrkvärden J. A. Westerlind, som den 8 oktober fyllde 80 år, har alltifrån stiftandet av Roslagens Sjöfartsminnesförening tillhört dess styrelse. På grund av ålder avgick han som styrelsemedlem för något år sedan och valdes på årssammanträdet till hedersledamot av föreningen. Han deltar emellertid alltjämt med oförminskat intresse vid de flesta sammanträdena.

Westerlind sysslar alltjämt på ledig tid med att göra fartygsmodeller. För c:a 56 år sedan gjorde han en modell till briggen Carl XV, för vilken han fick pris på en utställning 1884. Den skänkte han till Roslagens Sjöfartsminnesförening, och då Caplansbacken brann 1940 gick denna modell förlorad, ett av de värdefullaste föremålen i samlingen.

Däremot undgick en annan större modell av barkskeppet Amalia, som föreningen haft till låns, att bli lågornas rov, därför att modellen strax före branden återhämtats av Westerlind. Denna modell av barkskeppet Amalia anses av kännare vara helt enkelt ett mästerverk. Med klyvarbommen är skrovet 1,8 meter och byggd på spant efter gamla tiders byggsätt. Westerlind har inspirerats att lägga ner så mycket arbete på denna modell, därför att han som liten gosse var med om det festliga tillfälle, då ett skepp med namnet Amalia d. s. k. "Studsboskeppet", det största skepp, som byggts i Roslagen och på sin tid en av landets bästa seglare, sjösattes år 1872.

Sedan Westerlind fått ett foto av Amalia, under 1940-talet, blev det att sätta igång med modellbyggeri, och på otroligt kort tid stod fartyget där riggat och utgör en fröjd för ögat. Man förlänger livet med ett sådant intresse som modellbyggeri, säger Westerlind, och han har satt igång med att förfärdiga en till modell, liknande den av Amalia.

Amalia i Segelsalen.
Amalia anländer till museet.
Amalia på plats i Segelsalen.

Amalia återkommer till Roslagens Sjöfartsmuseum.

(Ur Rospiggen 2015).

 

Arne och Tanja Martinsson, som då ägde Haga Turistgård vid Älmsta, hade Amalia placerad där på Turistgården under många år. Den 14 augusti 2014 var det dock dags för Amalia att lämna Haga Turistgård för att istället ankra upp i Roslagens Sjöfartsmuseum. Det var när verksamheten vid turistgården fick ny ägare som Arne och Tanja Martinsson beslutade att skänka modellen av barkskeppet till Sjöfartsminnesföreningen. Den stora ståtliga modellen byggdes av Arnes morfar J. A. Westerlind på 1940-talet. J. A. Westerlind var en av de första ledamöterna av föreningens styrelse.

 

Barkskeppet Amalia byggdes 1872 i Studsboda, strax söder om Studsbogrundet, söder om nuvarande Bagghusbron och mitt emot Granö. Bygget tog c:a ett år. Skeppsbyggmästare var Venlund från Velända i Roslagsbro. Det lär vara det största skeppet som byggdes i Roslagen.

J. A. Westerlind var i pojkåren med på den högtidliga dagen då Amalia sjösattes vid Studsboda. Fartyget var flaggprytt och gled vacker av sin stapelbädd och ut på fjärden och gjorde en gir mot Granö. En gumma ropade: "Amalia heter hon". Året efter utskjutningen var fartyget riggat och kunde segla iväg. Hon kom aldrig tillbaka till Väddö. Hon hade otur att segla på en ångbåt och blev illa skamfilad, tog sig till Köpenhamn och såldes sedan till Härnösand för 50.000 kr.


Se mer i Rospiggar enl. nedan:


Rospiggen 1944, "När skeppet Amalia gled ner från sin stockbädd år 1872 och om roslagsseghet", Minnen berättade av Westerlind och upptecknade av Gunnar Bergman.

Rospiggen 2015, Föreningen.© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022