ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Föremål i museet - Ortalamotorn

ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Föremål i museet - Ortalamotorn


Ortalamotorn i Båthuset.
Ortalamotor, 4-takt, 2,5 hk, 1904.

Konstruerad av Johan Erik Eriksson (1868-1932).
1902 levererades första motorn till fiskaren Karlsson, Fogdö. Produktionen pågick till 1914. Vår motor är skänkt av Bernhard Lindqvist, Norrfjäll.

Ortalamotorn var driftsäker. År 1910 fick Eriksson bronsmedalj på Internationella motorutställningen i Petersburg. På Roslagens Sjöfartsmuseum finns ett exemplar av den unika Ortalamotorn som byggdes här. Troligen den sista bevarade motorn.

Vinkelbyggnaden i bildens nedre kant hörde ihop med sågverket. Åren 1910-20 arrenderades byggnaden av Johan Erik Eriksson.

Johan Erik Eriksson var bondson från Massum. I början av 1890-talet studerade han till ingenjör i Tyskland. När han kom hem började han år 1901 tillverka motorer och startade Ortala Maskinfabrik (senare Ortala Motorfabrik) i hammarsmedjan intill kolhuset vid Ortalabruk. Verksamheten flyttade senare till Svinviken. Ett 80-tal motorer tillverkades fram till 1914.


Vid fiskeriutställningen i Marstrand 1904 visade Eriksson upp sina motorer.

Teknisk tidskrift skrev:

"J. E. Eriksson uställde en ganska intressant fyrtaktsmotor om 2,5 hk på land och tvenne om 2,5 och 5 hk monterade på båt.

Motorerna, som utmärkte sig genom ett smakfullt yttre, voro försedda med propeller med fasta blad och omkastningsanordning, bestående av fritionskoppling och kuggväxel".© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022