ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Utdelade utmärkelser

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Utdelade utmärkelser


På hemsidan redovisar vi två olika typer av utmärkelser. Dels de utmärkelser som Roslagens Sjöfartsminnesförening delar ut (1.) och som föreningen tilldelats (2. Se här!).

1. Utmärkelser som Roslagens Sjöfartsminnesförening delat ut:

Medalj "För bragd till sjöss".

Medaljen är utförd av konstnären Uncas Liljefors och är försilvrad.

Åtsidan upptar ett vikingaskepp och texten Roslagens Sjöfartsminnesförening. Frånsidan har texten För bragd till sjöss omgivet av en tross. Medaljen är krönt av en dubbelsidig segelkrona och monterad i Neptuni gröna band med två vita streck.

Instiftad vid årsmötet den 28 mars 1962.

Medaljen "För bragd till sjöss" har delats ut till:
1
Valfrid Pettersson
Singö.
2
Arvid Hållinder
Fogdö.
3
Harald Erkas
Singö.
4
Oskar Abrahamsson
Fogdö.
5
Statsisbrytaren Ymers besättning
Genom fartygschef Kn Bo Wahlström, Dux II Grundkallen 1963-01-16.
6
Henry Nilsson
Ymers ställföreträdande fartygschef, dito.
7
Rikard Carlsson
Öregrund, M/S Heemskerk, Rotterdam, Hopprts grund 1952-10-07 -- 09.
8
Curt Carlsson
Öregrund, dito.
9
Krister Gabrielsson
Grisslehamn, dito.
10
Sven Jansson
Grisslehamn, dito.
11
Allan Henriksson
Grisslehamn, dito
12
Birger Hållinder
Grisslehamn, dito
13
Werner Pettersson
Grisslehamn, dito
14
Bo Jansson
Grisslehamn, dito
15
Curt Carlsson
Öregrund (stjärna), Segelkutter, Lilla Själbådan, Björns fyr 1964-11-03
16
Leif Olsson
Hallstavik, dito
17
Gunnar Mastad
Östhammar, dito
18
Åke Sundberg
Flaggstyrman, Berga, S/S Finlandia samt livbåt från belgiska tankfartyget Belgulf Strenth, Understen 1966-12-12.
19
Claes-Göran Rickberg
Flaggstyrman, Berga, dito
20
Robert Säfström
Förste högbåtsman, Berga, dito
21
Jan Olov Westerlund
Högbåtsman, Berga, dito.
22
Birger Söderlund
Överlots, Singö, dito.
23
Ulrik Holm
Kronolots, Singö, dito.
24
Folke Sjölander
Båtsman, Singö, dito
25
Bo Söderman
Kronolots, Köpmanholm, S/S Mati, Simpnäs 1967-01-05 -- 06
26
Rolf Logren
Båtsman, Tjockö, dito.
27
Olof Arbin
Fanjunkare, F8, tyska fartyget S/S Hinrich Quast, Ålands norra skärgård 1967-12-29.
28
Eddie Söderman
Fanjunkare, (Väddö), F8, dito.
29
Ragnar Bengtsson
Fanjunkare, F8, dito.
30
Erik Sjöstedet
Flygtekniker, F8, dito.
31
Karl Henriksson
Översergeant, Åland, lastfartyget Gävles skeppsbrott vid Märket 1975-01-09.
32
Karl-Axel Pulsson
Åland, dito.
33
Ingvald Eckerman
Åland, dito.
34
Tage Mickelsson
Åland, dito.
35
Harry Sjöblom
Uppsyningsman, Fejan, efter mångårig gärning som sjöräddare bl.a. i Gustaf Dahlén. Tilldelades medaljen 1982.
36
Henrik Berensson
Båtsman, Singö, räddning av två ungdomar utanför Svartklubben midsommarafton 1987.
37
Curt Carlsson
Öregrund (2 stjärnor), efter mångårig gärning som sjöräddare i bl.a. KA Wallenberg och Folke Östman. Tilldelades medaljen 2000.
38
Carl Tengblad
1:e pilot, Sundsvall, bogserbåten Herakles och pråmen Bulks förlisning vid Grundkallen, 2004-03-02.
39
Mats-Johan Mattsson
2:e pilot, Sundsvall, dito.
40
Anders Bodin
Vinschoperatör, Sundsvall, dito.
41
Daniel Ericsson
Ytbärgare, Sundsvall, dito.
42
Hannu Elomaa
1:e pilot, Åbo, Finland, dito.
43
Jukka Tähtinen
2:e pilot, Åbo, Finland, dito.
44
Markku Tervo
Mekaniker, Åbo, Finland, dito.
45
Risto Leino
Ytbärgare, Åbo, Finland, dito.
46
Juha Sankala
Kustbevakare, Åbo, Finland, dito.
47
Mika Pajusalo
1:e pilot, Åbo, Finland, dito.
48
Matti Rytkönen
2:e pilot, Åbo, Finland, dito.
49
Jussi Satokari
Mekaniker, Åbo, Finland, dito.
50
Paavo Korhonen
Ytbärgare, Åbo, Finland, dito.
51
Mikko Terho
Ytbärgare, Åbo, Finland, dito.
52
 
 
53
 
 
54
 
 
55
 
 
56
 
 
57
 
 
58
 
 
59
 
 
60
 
 

Medalj "För förtjänst".

Medaljen är utförd av konstnären Uncas Liljefors och är försilvrad.

Åtsidan upptar ett vikingaskepp och texten Roslagens Sjöfartsminnesförening. Frånsidan har texten För förtjänst omgivet av en lagerkrans. Medaljen är krönt av en dubbelsidig segelkrona och monterad i guldgult band med två röda streck.

Instiftad vid årsmötet den 28 mars 1962.

Medaljen "För förtjänst" har delats ut till:
1
Nils Nilsson
Postumt
2
Mauritz Pettersson
Postumt
3
Konrad Lund
Postumt
4
Eliord Eriksson
Postumt.
5
Gunnar Bergman
Postumt
6
Gustaf Fredriksson
1962
7
Torsten Jansson
Postumt
8
Harald Lindberg
1965
9
Efraim Österman
1965
10
Manfred Ohlson
1967
11
Otto Westerberg
1967
12
G Einar Pettersson
1971
13
Albert "Alpe" Pettersson
1971
13b
Helmer Johansson
1975
14
Arne F Scholander
1977
15
Olle Eriksson
1979
16
Carl Ekmark
1982
17
Willy Edenberg
1984
18
Jonas Nauclér
1986
19
Sture Götesson
1986
20
John Mattsson
1986
21
Sigurd Johansson
1986
22
Sven Malmquist
1990
23
Nils Nilsson
1990
24
Lars Nylén
1991
25
Inger Westerberg
1991
26
Clary L Björklund
1993
27
Stefan Bäckström
1993
28
Per-Erik Netzlér
1995
29
Dagny och Carl Botvidsson
1996
30
Pille Repmakarn
2001
31
Svante Lövgren
2001
32
Bertil Kumlien
2001
33
Anders Öhman
2003
34
Björn Senneby
2003
35
Ann Alfredsson
2003
36
Cathrin Andersson
2003
37
J Roger Toll
2003
38
Jon Hogdahl
2006
39
Nils Uddetorp
2007
40
Klas Hedhammar
2008
41
Maths Rigelius
2010
42
Anna-Lena Österman
2011
43
Bertil Aurell
2012
44
Bo Buhre
2014
45
Håkan Lundén
2018
46
Per Ringhagen
2018
47
Per Modin
2018
48
Susanne Olsson
2019
49
Josefine Rigelius
2019
50
Göran Forss
2023

Beckbyxor.

Efter en lång tid till sjöss var sjömannens kläder så nersmorda med beck och tjära att de kunde stå för sig själva. Därav benämningen "Beckbyxa" för den till sjöss väl befarne. "Beckbyxa" är en hedersutmärkelse i Roslagens Sjöfartsminnesförening.

Till Beckbyxa i sjövakten utnämns medlemmar som seglat till sjöss. I landvakten finns de, som utan sjötid, kvalificerat sig genom att vara "befarna i föreningen". Antalet aktiva beckbyxor sammantaget i de båda vakterna bör inte överstiga 12 personer. "Beck och tjära - sjömans ära".

Att bli utnämnd till beckbyxa är den finaste utmärkelse man kan få i Roslagens Sjöfartsminnesförening. Genom åren har följande personer hedrats med den utmärkelsen:

1
Carl Ekmark
1985
2
Krister Gabrielsson
1985
3
Tore Jonasson
1986
4
Per Modin, d.ä.
1988
5
Willy Edenberg
1990
6
Ulrik Holm
1990
7
Ingvar Orsvärn
1990
8
Werner Olsson
1990
9
Stefan Bäckström
1991
10
Agneta Söderman
1991
11
Tore Åkerström
1995
12
Per Modin, d.y.
1997
13
Anders Öhman
1997
14
Björn Bernefjell
2003
15
Olle Häggroth
2004
16
Per Ringhagen
2005
17
Kjell Wahlström
2005
18
Sven Olsson
2019
19
Bo Buhre
2020
1
Lars Nylén
1991
2
Pille Repmakarn
1991
3
Marianne Brus (Ändrad till sjövakten 1995)
1991
4
J Roger Toll
1995
5
Sture Götesson
2009

Diplom för förtjänst, instiftat 1984.

Diplom tilldelas personer som har gjort förtjänstfulla insatser för föreningen.

Diplom har delats ut till:
1
Willy Edenberg
Väddö
2
Nils Lauri
Herräng
3
Olle Eriksson
Väddö
4
Cacka Israelsson
Väddö
5
Sven Malmqvist
Väddö
6
Iwan Klingborn
Nacka
7
Lennart Nyhlén
Stockholm
8
Sone Banger
Stockholm
9
Kerstin G:son Berg
Vätö/Stockholm
10
Torbjörn Wileen
Gräddö
11
Margareta Wileen
Gräddö
12
Bo Wiklund
Solna
13
Ej utdelat
 
14
Gunnar Eriksson
Norrtälje
15
Bertil Perrolf
Åkersberga
16
J. Roger Toll
Hallstavik
17
Björn Senneby
Stockholm
18
Eskil Nilsson
Väddö
19
Ivan Adler
Lidingö
20
Nils Nilsson
Väddö
21
Per-Erik Netzler
Väddö
22
Pille Repmakare
Stockholm
23
Harry Wernersson
Nacka
24
Inger Westerberg
Sollentuna
25
Clary L. Björklund
Grisslehamn
26
Hendel Friberg
Saltsjöbaden
27
Lars Nylén
Gimo
28
Karl-Gustav Pettersson
Väddö
29
Harry Andersson
Nacka
30
Folke Sjögren
Solna
31
Sten Reideby
Åkersberga
32
Sten Nilsson
Stockholm
33
Björn Bergman
Stockholm
34
Edvin Gustafsson
Väddö
35
Krister Gabrielsson
Grisslehamn
36
Per Modin d.y.
Singö
37
Börje Axberg
Hallstavik
38
Tore & Greda Åkerström
Hallstavik
39
Robert Björklund
Grisslehamn
40
Sonja & Birger Ekman
Kaplansbacken
41
Stefan Bäckström, Väddö
Väddö
42
Bertil Kumlien
Vätö
43
Ulrik Holm
Norrtälje
44
Inger Larsson
Väddö
45
Börje Jansson
Hallstavik
46
Svante Lövgren
Sollentuna/Väddö
47
Stig Bergvall
Stockholm
47b
Nils Uddetorp
Väddö.
48
Göran Forss
Stockholm
49
Ann Alfredsson
Väddö
50
Stig Alfredsson
Väddö
51
Rolf Larsson
Väddö
52
Jon Hogdal
Grällsbo
53
Nils Sjöblom
Eckerö, Åland
54
Gottfrid Johansson
Eckerö, Åland
55
Karl Botvidsson
Väddö
56
Ingegärd Nylén
Herräng
57
Cathrin Andersson
Grisslehamn/Norrtälje
58
Torbjörn Åhlund
Stockholm
59
Anders Öhman
Väddö
60
Klas Hedhammar
Norrtälje
61
Lena Svenonius
Väddö
62
Maths Rigelius
Väddö/Sollentuna
63
Kjell Wahlström
Singö
64
Bo Buhre
Väddö
65
Leila Holmgren
Sundbyberg
66
Lennart Jansson
Norrtälje
67
Edebo Såg
Skebobruk
68
Väddö Bygg & Montage
Väddö
69
Toftinge Schakt
Väddö
70
Bengt Norling
Bergshamra
71
Vanja Cedervall
Norrtälje
72
Anna-Lena Österman
Väddö
73
Väddö Hembygds- och Fornminnesförening
Väddö
74
Solveig Mattsson
Väddö
75
Mia Blom
Hallstavik
76
Stig Sundin
Väddö
77
Barbro Börjesson
Väddö
78
Bertil Aurell
Kaplansbacken, Väddö
79
Susanne Olsson
Väddö/Sollentuna
80
Torbjörn Armandsson
Väddö
81
Annica Norström
Åkersberga
82
Josefine Rigelius
Väddö/Sollentuna
83
Bernt Bergman
Eckerö, Åland
84
Gun Helenius
Eckerö, Åland
85
Benny Pettersson
Solna
86
Ulla Centergran
Göteborg
87
Nils-Olof Nyman
Väddö
88
Anders Karlsson
Lindris
89
Håkan Lundén
Grisslehamn
90
Reine Östman
Väddö
91
Ingrid Wikström Armandsson
Väddö
92
Per Ringhagen
Rådmansö
93
Christer Widgren
Västerhaninge
94
Johnny Lund
Enskede
95
Jan Åkesson
Norrtälje
96
Pontus Lundén
Grisslehamn/Skövde
97
Birgitta Nyström
Väddö/Stockholm
98
Lars Anjou
Väddö
99
Ulf Sporrong
Väddö/Stockholm
100
Sten Gattberg
Stockholm
101
Benny Wallén
Väddö
102
Lisbeth Modin
Söderbykarl
103
Olle Löfdahl
Väddö
104
Bo Pettersson
Trästa
105
Martin Jarlehag
Ununge
106
Thomas Malmström
Norrtälje
107
Torbjörn Wiik
Väddö
108
Erik Nauclér
Grisslehamn/Danderyd
109
Jonas Alstermark
Väddö
110
Lars Holmström
Grisslehamn
111
Kenneth Avelin
Väddö/Stockhom
112
Markku Asikainen
Norrtälje
113
Anders Svebilius
Eckerö, Åland
114
 
 
115
 
 
116
 
 
117
 
 
118
 
 
119
 
 
120
 
 

Dagny och Carl Botvidssons Författarstipendium.

Utdelas för att främja skrivandet av artiklar till årsskriften Rospiggen. Varje år väljs en stipendiat ut från årets årsbok.

Författarstipendium har delats ut till:
ÅR
FÖRFATTARE
ARTIKEL
1997
Karin Nylén
Sjöröveri.
1998
J. Roger Toll
Skeppsbyggeriet i Norrtälje.
1999
Carina Johansson
Tatueringar - inte bara för sjömän.
2000
Siw Grähs
S/Y Trygg.
2001
Rolf Öhrneman
Lemon och Pira. Rospiggar på Kongofloden.
2002
Carl-Olof Cederblad
Dom högg i sten. Berättelser från Finnala stenhuggeri 1907-1923.
2003
Jan Agrén
Skärbåten Rosa.
2004
Dan Thunman
Djurstens fyr - från stenkol till bil- och lokstrålkastare i syfte att hjälpa sjöfarande.
2005
Karl Eliasson
Minnen från krigsårens Ålands hav.
2006
Håkan Lundén
En resa i ångbåtarnas kölvatten.
ÅR
FÖRFATTARE
ARTIKEL
2007
Hasse Fredriksson
När tiden föll på plats.
2008
Anna Westerberg
Roslagsmålet.
2009
Bertil Wååg
När Sverige förlorade Finland.
2010
Gunilla Larsson
Kvinnor till sjöss under vikingatiden.
2011
Björn Lindström
Erica och Ossian, mor och son av oceanen.
2012
Bertil Kumlin
För att under många år skrivit årsbokens inledande dikt.
2013
Yngve Hägerstrand
Med M/S Manic över Atlanten.
2014
Eva Jansson
Träbåtbyggare vid Mora varv i Bergshamra.
2015
Marianne Brus
Flykten från Odensholm till Sverige.
2016
Lisbeth Modin
Ångbåtarnas och bogserarnas tid på Fogdö och Singö.
ÅR
FÖRFATTARE
ARTIKEL
2017
Staffan Kvarnström
Understen - en viktig vaktpost under kalla kriget.
2018
Eva-Lisa Åhman
Mina första år på världshaven.
2019
Ulf Sporrong
Ett välbevarat båtmanstorp på Väddö.
2020
Birger Björnerstedt
Skepparen Per Eliard Andersson från Björkö
2021
Sören Hjalmarsson
Mordet på Erik Westerberg från Västerkulla i Häverö.
2022
Rolf Schillén
En kamp mot stormen utanför Gotland 1894.
2023
Göran Hedberg
Min morbror var på valfångare.
2024
Håkan Lindberg
Järnbarken Plus förlisning 1933.

Sveriges Hembygdsförbunds förtjänstplakett.

Hembygdsförbundets förtjänstplakett för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst, är den högsta utmärkelsen inom hembygdsrörelsen och delas ut efter nominering från det regionala hembygdsförbundet.

Förtjänstplakett har delats ut till:
1
Lars Nylén
2021
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 

Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans.

Hembygdsförbundets hedersnål delas ut till en person som gjort en betydande instats för hembygdsrörelsen i Sverige. Varje hembygdsförening kan nominera personer till utmärkelsen med en motivation. Hembygdsförbundets godkänner därefter vilka som ska premieras.

Hedersnål med lagerkrans har delats ut till:
1
Lars Nylén
1991
2
Inger Westerberg
1991
3
Nils Nilsson
1991
4
Krister Gabrielsson
1991
5
Sture Götesson
1991
6
J Roger Toll
1992
7
Clary L Björklund
1992
8
Pille Repmakaren
1996
9
Bertil Kumlien
1996
10
Sven Malmquist
1996
11
Ulrik Holm
1996
12
Sigurd Johansson
1999
13
Inger Larsson
1999
14
Svante Lövgren
2000
15
Nils Uddetorp
2000
16
Sven Lundvall
2000
17
Anders Öhman
2002
18
Klas Hedhammar
2002
19
Lena Svenonius
2002
20
Stig Alfredsson
2003
21
Gerda Åkerström
2005
22
Annika Ryderborn
2007
23
Melker Stendahl
2008
24
Åke Pettersson
2009
25
Inger Larsson (2:a gången)
2014
26
Håkan Lundén
2014
27
Per Ringhagen
2015
28
Jörgen Toresson
2016
29
Marianne Brus
2018
30
Leif Lennartsson
2018
31
Maths Rigelius
2020
32
Lars Bergström
2021
33
 
 
34
 
 
35
 
 
36
 
 
37
 
 
38
 
 
39
 
 
40
 
 

Stockholms Hembygdsförbunds hederdiplom.

Länsförbundets hedersdiplom delas ut till personer som under långt tid gjort betydande insatser för sin hembygdsförening eller för hembygdsförbundet. Nomineringen sker på samma sätt som för hedersnålen.

Hedersdiplom har delats ut till:
1
Jonas Nauclér
 
2
Willy Edenberg
 
3
Lars Nylén
1993
4
Inger Westerberg
1993
5
J Roger Toll
1996
6
Sture Götesson
2013
7
Svante Lövgren
2013
8
Anders Öhman
2015
9
Håkan Lundén
2024
10
 
 

Årsboken Rospiggen
Omslag Rospiggen 2024: Sjömärke med iskrage utanför Kalvskäret Singö. Foto: Lars Nylén.
FINNS UTE NU!
Som vanligt innehåller den en spännande blandning av berättelser från skärgården samt nära och fjärran farvatten.

Ännu en Rospiggen, den 84:e. Mycket finns att utforska om hembygdens och sjöfartens historia. Ämnet är brett, ja världsomspännande, ty rospiggar och fartyg från Roslagen har seglat i skärgården, kustnära på vida och djupa vatten. Där möter vi dem även i denna årsbok. Vårt maritima kulturarv är omfattande och viktig att bevara.

Omslag: Sjömärke med iskrage utanför Kalvskäret Singö. Foto: Lars Nylén.

Välkomna ombord!
Rospiggen finns bl.a. hos välsorterade bokhandlare, ICA Supermarket Väddö och Roslagens Sjöfartsmuseum. För mer information: 0176-502 59

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022