ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Postrodden över Ålands hav 15 år 1988

Postrodden över Ålands hav 15 år 1988
Finns att köpa i museibutiken.

Mer än 350 år

Jonas Nauclér

Till postrotemännens minne

Torsten Wikstrand

Ishinder

Lars Nylén

Postrodden

Lars Nylén

Postroddens båtar förr och nu

Sibylla Haasum

Folklig klädsel

Ulla Centergran

Så började postrodden för oss

Rolf Fagerström

Dagens postrotebönder

Arne Söderholm

Specialstämplar

Jonas Nauclér

Tävlingsregler och priser

Inger Westerberg


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022