ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Postrodden över Ålands hav 25 år 1998

Postrodden över Ålands hav 25 år 1998
Finns att köpa i museibutiken.
En sammanställning med kortare redogörelser för de första 24 Postroddarna över Ålands hav 1974-1997 under rubriken "Posten ska fram".
Sammanställning och förord av Lars Nylén

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022