ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1948

Rospiggen Nr 9/1948
Fåtal exemplar i Museibutiken.

Nu tändes ljusen i Högskärs fyr

Magnus Hedström

Kontur av barndomen

Harald Lindberg

Kattögs-Gustaf berättar

Gunnar Bergman

Arholmabåken

Gustaf Carlsson

Arholma ö

Agnes Westerberg

Vid porten till Ålands hav

Manfred Ohlson

Bärgningen av Nimrod

Gunnar Bergman

Simes och Holmers

Manfred Ohlson

Minnen från Björkö

Eliord Ericsson

Farfadern

Gunnar Bergman

Väddö Prästgård och Kaplansgård

Edvin Gustavsson

Höstermans museum

Sign. Gaut

Kaplansbacken invigdes den 8 aug. 1948

Gunnar Bergman

Campanlyktan i museet på Kaplansbacken

Carl Andersson


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022