ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1981

Rospiggen Nr 41/1981
Fåtal exemplar i Museibutiken.

Tystnande skärgård

Evert Wallert

Ruriks utfart till Stor-Svetiod

Manfred Ohlson

Ortnamn i skärgården

Christer Westerdahl

En annan skärgård, ett annat land

Knut Hillmar

Gräsö första färja

Knut Nilsson

Gubben Jansson

Alrik Andersson

Ut på havets vida yta...

Bo Wiklund

Sjöman år 1930

Gustav Wass

Min första resa och en hygglig skeppare

Reinhold Hallqvist

Gustav Fredriksson 80 år

Redaktionen

En rospigg minns

Erik Jarbrant

Jacob Wilhelm Setterberg

Stig S. Pettersson

Min första världsomsegling

Henrik Setterwall

En annorlunda sjöfart

Krister Gabrielsson

Några Häverö-skutor

Carl Ekmark

Postrodden, en ny framgång

Jonas Nauclér

Det gångna året

Redaktionen


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022