ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1985

Rospiggen Nr 45/1985
Finns att köpa i Museibutiken.

Modellbyggaren

Evert Wallert

En milstolpe

Willy Edenberg

Den äldsta Väddökanalen

Bo Strömberg

Rekonstruktion av en gammal vattenväg tvärs södra Björkö från Rumshamn till Tofladen

Arthur Lindberg

Roslagsby 1719

Evert Wallert

Galeasen Wälgångens strandning vid Simpnäs år 1824

Sture Händel

Vedsvängen

Krister Gabrielsson

En sälsam historia

Bo Wiklund

Ett besök hos en skeppardotter av den gamla stammen på Väddö

Carl Ekmark

Skonaren Experiment av Häfverö

J. Roger Toll

Barken Flora och kapten Ivar Mattson 1900-1906

Sven Lindén

I papperstrad

Carl Ekmark / Lars Nylén

Ett 45-årsminne

Gösta Jansson

Postrodden 1984

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022