ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1986

Rospiggen Nr 46/1986
Finns att köpa i Museibutiken.

Skärgårdängelen

Evert Wallert

Skonertskeppet Karl av Arholma. Bound for Hull

Bo Wiklund

I sjörövarnas våld

C.O. Leufstadius / Lars Nylén

Skeppsredare Carl Johan Carlsson

Sven Lindén

En Östersjöresa

E.W. Johansson / Kjell Ove Matsson

Havet

Agneta Maria Söderman

Bark Mimosa

Carl Ekman

Barkskeppet Levant och LP Sjöström

Iwan Klingborn

På kryss bland skeppslistor

Willy Edenberg

Livländska rymlingar i Roslagen

David Rapp

Varvs- och rederirörelsen på Högmarsö i Roslagen

Carl Ekmark / Axel Elfving

S/S Bolivia, en loydare

Krister Gabrielsson

En skärgårdskaraktär

Knut Hillmar

Sjömän under segel

Lars Nylén

En postrotefärd 1871

Edvin Gustavsson

Postrodden 1985

Lars Nylén

Roslagens öppna jaktbåtar

Bo Wiklund

Föreningen

Lars Nylén


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022