ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1992

Rospiggen Nr 52/1992
Finns att köpa i Museibutiken.

Det hände nån gång...

Bertil Kumlien

Omslagsbilden visar

Folke Sjögren

Ingrid Horns förlisning

Björn Öberg

Före heraldiken

Christer Westerdahl

Seglationsåret 1894 med Jerk-Anders skonertskepp Emelie av Edeby

Werner Olsson

Kapten Mattias Mattsson Väddö

Lars Nylén / J. Roger Toll

Motvind för barkskeppet Thrine och väddöskepparen Anders Petter Johansson

Lars Nylén

På äventyr i Nordatlanten

Ulrik Holm

M/S Korshamn

Krister Gabrielsson

Panamakanalen

Lars Nylén

Med Tokyo genom Panamakanalen

Stefan Bäckström

Båtsman Strömstads-groggen berättar

Werner Olsson

Vraket vid Ringudden

J. Roger Toll

Kontinuerligt framåtskridande

Werner Olsson

Av havet formade

Agneta Maria Söderman

På Understen räcker juni långt in i juli

Marianne Brus

Gräsökust

Stig Bergvall

Galeasseminarium

Lars Nylén

De rätter och packer eder därefter

Bo Wiklund

Postrodden 1991

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022