ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 2000

Rospiggen Nr 60/2000
Finns att köpa i Museibutiken.

Inför ett sekelskifte

Bertil Kumlien

Så mycket, men så lite

Lars Nylén

Trafikaktiebolaget Östhammars Skärgård

J. Roger Toll

Sjöräddaren Curt Carlsson

Lars Nylén

En katastrofal storm 1820 informerar om sjöfarten i Singö socken

Yngve Andersson

Måsknuv: Bemannad fyrplats 1868-1933

Folke Sjögren

Noteringar kring Carl Tiedes sjömanskista i Simpnäs museum

Lars Oreland

Barkskeppet August

Sture Händel

Bogserbåten Herrängs förlisning

J. Roger Toll

Mercur en av hamnens arbetshästar

Gösta Jansson

Sjöfart genom sekler

Werner Olsson

Najadens besök

Bertil Kumlien

S/Y Trygg

* Siw Grähs

Ännu leva traditionerna

Svante Lövgren

Föreningens rika samlingar kräver mer plats

Svante Lövgren

Bertha af Vätö, seglande skepp och modell

Staffan Hansson

Postrodden 1999

Lars Nylén

Så levde Alrik Sundén-Cullberg

Magnus Ullman

Väddö & Häverö skeppslag

Ola Leife

Att färdas för ro skull

Lennart Fröblom

Hört på ljugarbänken

Werner Olsson

Leva

Agneta Maria Söderman

Mister Al cay Hole

Sten Hornfelt

Föreningen

Lars Nylén


* Årets pristagare av "Dagny och Carl Botvidssons Författarstipendium".

Varje år väljs en stipendiat ut från årets årsbok. Priset har delats ut sedan 1997.

> Se Utdelade utmärkelser!© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022