ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 2005

Rospiggen Nr 65/2005
Finns att köpa i Museibutiken.

Dikt

Bertil Kumlien

Sjöslaget vid Flisö - Granhamn; Invid Fögöfjärden på Åland den 27 juli 1720

Magnus Ullman

Herakles och Bulk förliser i svår storm vid Grundkallen

Lars Nylén

Kollision i dimma

Lars Nylén

Berättelsen om Mundo Gas, Oslo (forts)

Karl Eliasson

Grundkallen

Lars Nylén

Minnen från krigsåren på Ålands hav

* Karl Eliasson

De sju havens folklore

Torbjörn Dalnäs

Den tysta timmen

Carin Ax

När skeppet Angantyr gick till botten utanför Understen

Björn Lindström

Sommaren på Holmen VIII

Carl-Otto Schander

De två sista seglande häveröjakterna.

J. Roger Toll

Vedjakten Rosen (sedemera Vivan)

Olle Eriksson

Om lotsning

Olle Häggroth

En mästerlots bordar

Edgar Nilsson

Logementsfartyg - sista anhalten för gamla trotjänare

Håkan Lundén

Surstömming - en himmelsk spis

Edgar Nilsson

Ur en ung samlares dagbok

Jerker Persson

Farfar Carls dagbok ombord på Carl

Jerker Persson

Postrodden 2004

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


* Årets pristagare av "Dagny och Carl Botvidssons Författarstipendium".

Varje år väljs en stipendiat ut från årets årsbok. Priset har delats ut sedan 1997.

> Se Utdelade utmärkelser!© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022