ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Föremål i museet - "Människor ombord" av Maggie Friberg

ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Föremål i museet - "Människor ombord" av Maggie Friberg


Monter i Kustsalen.
Besättningsman i Kustsalen.

Figurer ur serien "Människor ombord".

Skulpturer i lera av keramikern Maggie Friberg med tillbehör gjorda av Maggies make, den hårfint pedantiske marinmålaren C. H. Friberg, Saltsjöbaden. Figurerna finns att se bland annat på Roslagens Sjöfartsmuseum, Ålands Sjöfartsmuseum, Statens Sjöhistoriska museum i Stockholm och sjöfartsmuseerna i Göteborg och Liverpool.


Besättningen som finns på Roslagens Sjöfartsmuseum består av en befälhavare, en skeppare, en styrman med tubkikare, en segelsömmare i full färd med en ny duk, en halare, en splitsare, en drivare och en sjöman som skrubbar däck med holystone.

De är gjorda i keramisk lera som bränts och målats. Figurerna är unika. Även om vissa drag går igen i några figurer finns det inga tvillingar. De är övertygande och varje detalj historiskt och yrkesmässigt exakt. Men ibland spelar materialet spratt. Vid bränningen krymper leran, olika mycket i de olika kroppsdelarna, och det gäller att ha förutsett vad som händer med gubben i ugnen. Ibland trilskas materialet och spricker sönder och det händer också att all möda går förlorad genom att gubben exploderar i ugnen.


Alla de små tillbehören och snickerierna har gjorts av Maggies make Hendel. De är minutiösa i sin detaljskärpa och kännetecknas av samma yttersta noggrannhet och finess som Hendels marinmålningar. Så har t.ex. det trävirke som används för däcksplattor och trädetaljer hämtats från fartyg som gått på de sju haven och segelsömmaren fått äkta talj i sitt nålhorn. Genom tillbehören konstitueras helheten, skapas en genuin atmosfär och återskapas en miljö, som fått stryka på foten för den nya tiden.

Segelsömmare i Kustsalen.


I den ansedda amerikanska tidskriften Sea History (Winter 1982/83) skriver Alex A. Hurst:

"Not only are they faultless as to detail, but they are "alive", and so accurate in expression that the viewer feels he can read the very character of the man depicted."


Genom Maggie och Hendel Friberg görs en svunnen arbetsvärld - sjömän under segel - levande för oss.


Se mer i Rospiggen:


Rospiggen 1986, "Sjömän under segel" av Lars Nylén.© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022